หน้าที่ของชาวพุทธที่ดีที่ควรรู้


 

พาครอบครัวทำบุญ

พระพุทธศาสนาได้อยู่เคียงคู่กับบ้านเมืองเรามาช้านาน คนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ในยามที่ประเทศชาติ บ้านเมืองหรือแม้แต่ตัวเราเองมีปัญหาย่อมต้องการที่พักพิงทางจิตใจซึ่งคนส่วนมากก็มักจะหันมาพึ่งพาพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อก้าวข้ามจุดที่ยากที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิตให้ผ่านไปได้อย่างสวยงาม ในเมื่อทุกคนก็ทราบแล้วว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนั่นเอง

1.หมั่นทำความดี

ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี การที่คนหนึ่งคนจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนั้นสามารถสังเกตได้จากการกระทำ ถ้าจิตใจใฝ่ดี คิดดีแล้วการกระทำย่อมดีตามไปด้วยแน่นอน การทำดีไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแค่กับคนรู้จักเท่านั้น แต่เราสามารถปฏิบัติได้กับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนด้วยกัน หรือสัตว์ก็ดี สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้ สามารถทำได้หมดขอแค่เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์

2.ละเว้นจากการทำบาป

สิ่งใหนที่คิดว่าไม่ดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นก็ไม่ควรทำ เพราะถ้ารู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังจะฝืนทำลงไปสักวันหนึ่งผลร้ายนั้นต้องมาถึงตัวแน่นอน เพราะเดี๋ยวนี้เวรกรรมติดจรวดแทบไม่ต้องตามไปใช้กันถึงชาติหน้าเลยแหละ

ไปวัดไหว้พระ

3.ไหว้พระสวดมนต์

สิ่งใหนที่ดีก็ควรหมั่นปฏิบัติเพราะหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีนั้นสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา การสวดมนต์จะช่วยให้เกิดสมาธิ จิตใจสงบไม่วอกแวก พอสวดมนต์นานๆเข้าก็จะส่งผลให้เราเป็นคนมีสติปัญญาดีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็จะสามารถตั้งรับได้เป็นอย่างดี

4.เข้าวัดฟังธรรม

ถ้าหากไม่สะดวกหรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าวัดจริงๆ อย่างน้อยก็ขอให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆก็ถือว่าดีแล้ว เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น

ทำบุญตามกำลัง

5.ทำบุญตามกำลังศรัทธา

การทำบุญสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นว่าจะต้องทำบุญแค่ภายในวัด ถวายสังฆฑาน หรือปัจจัยต่างๆ เพราะเราสามารถทำบุญให้กับคน สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ หรือแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิตเราก็สามารถทำได้ การช่วยพยุงคนตาบอดข้ามถนน ให้อาหารกับสุนัขข้างทาง หรือแม้แต่การเดินเพื่อไม่ให้เท้าเหยียบมด ก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับเพื่อนร่วมโลกโดยสิ้นเชิง การทำบุญไม่ว่าจะรวยหรือจนก็สามารถทำได้ด้วยกันทั้งนั้น ทำเท่าที่ตัวเองไม่เดือดร้อนและทำแล้วต้องสบายใจ ถ้าไม่มีกำลังทรัพย์ก็เลือกทำบุญในรูปแบบอื่นซึ่งมีวิธีเยอะแยะหลายรูปแบบ

ทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเอง ทำแล้วมีความสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้ผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้ว ลองดูนะคะเลือกทำในสิ่งที่เราเต็มใจจะทำ ส่วนคนที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็ขอชมเชยและจงทำดีต่อไปเพราะคุณมาถูกทางแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธที่ดีทุกคนนะคะ

ใส่บาตร

Recent Content