Category: Business

เขียนบทความขาย สร้างรายได้จริงหรือ

ขึ้นชื่อว่าอาชีพย่อมมีรายได้ รายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำ การเขียนบทความขายก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีความตั้งใจและลงมือทำแล้วรับรองว่ามันจะสามารถสร้างรายได้จริงให้เราอย่างแน่นอน อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่รายได้ขำๆหรือรายได้เสริมแต่กลับเป็นรายได้หลักที่มั่นคงถาวรให้กับเราตลอดทั้งชีวิตก็เป็นได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเรียนรู้และลงมือทำมันในที่สุด