Category: Food

[Review] ร้าน Holy Cow Milk ใกล้วัดบัวขวัญหลังพันทิพย์งามวงศ์วาน นนทบุรี

ต้องขอท้าวความถึงที่มาที่ไปก่อนเลยว่าที่จริงมีความตั้งใจจะไปร้าน Holy Cow Milk ตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่เนื่องจากว่าเจ้าของร้านได้มีการปิดปรับปรุงชั่วคราว เพื่อที่จะขยายและตกแต่งร้านใหม่ให้สวยงามและดูดีขึ้น และแล้วร้านก็สวยขึ้นมากจริงๆ นี่คือภาพบรรยากาศภายในร้านค่ะ